Generalitat de Catalunya, Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

INFORME TÉCNIC SOBRE LA PROTECCIÓ DELS TERRES D´ALT VALOR AGROLÓGIC

.

1- Introducció i motivación. (PG 2)

.

2- Situació de les superfícies amb dedicació agrícola a Catalunya. (PG 4)

.

3- Instruments per a dur a terme la preservació dels sòls agrícoles (sòls d’alt valor agrològic i terres de regadiu) de Catalunya, en particular davant d’actuacions d’energies renovables. (PG 5 – 6)

.

4- Posicionament de DARP ( PG 10)

.