PROJECTE DE TAXA C02 PER ALS MATERIALS UTILITZATS EN ELS PROJECTES D’ENERGIA VERDA I EL SEU TRANSPORT.

En algunes ocasions, els materials utilitzats per a la producció d’energia renovable, com els panells fotovoltaics, es fabriquen en fàbriques on l’energia utilitzada pot ser Fòssil o Carboni, totes dues amb un gran impacte de CO2.

A més de l’procés de fabricació, s’ha de considerar l’efecte contaminant de l’transport, perquè hi ha una gran diferència de contaminació C02 entre un viatge de 500 km i un viatge de 5000 km.

La solució és fàcil: el preu de compra de l’energia verda s’ha de regular d’acord amb el balanç CO2 dels materials utilitzats.

Una mena d’impost carbó sobre els materials, que podria ser inspirat sobre els impostos de la contaminació aplicats als vehicles a motor.

.

EMISSIÓ DE CO2 PER QUILÒMETRE.