La tarifa regulada de l’electricitat o  PVPC  ha donat bons ensurts al llarg d’aquests dos darrers anys  als consumidors que es mantenen al mercat regulat. La crisi energètica va disparar el preu a nivells mai abans vistos, sense deixar temps amb prou feines que els més de 10 milions d’espanyols que la tenen contractada poguessin reaccionar. Són molts els usuaris que estan al mercat regulat, sense oblidar a més que, per accedir al  bo social , cal tenir contractada aquesta tarifa PVPC. Un panorama molt diferent del d’altres països del nostre entorn on la presència de tarifes indexades al mercat majorista és molt residual.

La volatilitat de la tarifa regulada suposava un problema però, al nostre parer, no era ni de bon tros el més rellevant. Des d’OCU vam proposar un  decàleg per defensar  els usuaris al mercat elèctric, amb l’objectiu no d’eliminar la volatilitat, sinó frenar els forts increments de preu.

El nou PVPC: què canviarà

Per evitar aquests vaivens, i com a exigència de la Unió Europea per autoritzar l’anomenada  excepció ibèrica , el Govern ha redissenyat el mètode per calcular la tarifa regulada, que  fins ara depenia enterament dels preus que es negocien cada dia al  mercat majorista  de la electricitat. A partir de l’1 de gener del 2024, es modifica el criteri  amb què es construeix el preu PVPC. A més, s’ha limitat el nombre d’usuaris que la podran contractar.

Preus a més llarg termini

Fins ara, el càlcul del preu per a cada hora del dia es basa al 100% en el preu que arriba a l’energia al mercat majorista per a cadascuna d’aquestes hores (a aquest preu s’afegeixen els peatges, càrrecs i altres compenents que determinen el preu final, inclòs un petit marge per a la  comercialitzadora ). Amb aquesta modificació, el PVPC  també haurà de tenir en compte el preu que s’ha negociat durant el mes anterior per a les compres d’electricitat a més llarg termini,  en concret, amb termini  mensual, trimestral i anual.   D’aquesta manera,  la tarifa guanya estabilitat  en esquivar les fluctuacions brusques que es poden produir per circumstàncies concretes en un moment determinat.

Quan la nova tarifa estigui completament implantada,  el pes del mercat diari serà només del 45% i el 55% restant dependrà dels altres tres mercats a terminis.

La reforma del PVPC entra en vigor el 2024

Perquè el canvi no sigui excessivament brusc, es farà gradualment:

  • L’1 de gener del 2024 neix el nou sistema : el 75% del preu estarà determinat pel preu diari, la resta (25%) es repartirà entre el mercat de futurs mensual, trimestral i anual.
  • Al  gener de 2025 es reduirà en 15 punts el mercat diari , quedant la proporció en 60% per al mercat diari i 40% per al de futurs.
  • Gener del 2026: el càlcul del PVPC adoptarà el format definitiu,  on el 45% dependrà del mercat diari i el 55% restant es repartirà entre els altres tres mercats.
Nou PVPC: Pes dels mercats en la configuració del preu
  Juny 2023 1/01/2024 1/01/20251/01/2026 
Mercat diari  100% 75% 60% 45%
 Mensual 0% 2,5% 4,0% 5,5%
 Trimestral 0% 9,0% 14,4% 19,8%
 Anual 0% 13,5% 21,6% 29,7%
 Total 100% 100% 100% 100%

Serà menys important a quina hora consumeixes

L’efecte que aquest canvi tindrà sobre la tarifa serà  escurçar les diferències entre el preu màxim i el mínim que arriba a l’electricitat a diferents hores del dia , o entre uns dies i els altres, confluint cap a una mitjana més estable. Prenent com a exemple la data en què el Consell de Ministres va aprovar la reforma del PVPC (13 de juny del 2023), s’observa com aquell dia, encara amb la metodologia actual, la diferència entre el preu mínim i màxim era d’aproximadament 40 € /MWh.

Amb els canvis introduïts, el preu mitjà final amb prou feines té modificacions en cadascuna de les fases, però el més vistós és que el preu mínim pujarà de 68 a 79 euros mentre que el màxim baixaria en una proporció similar. Això significa que  serà una mica menys important si poses la rentadora o el rentaplats a una hora oa una altra . En general, els consumidors tindran menys al·licients per canviar els seus hàbits i traslladar-ne els consums a les hores vall. El preu de l’energia no serà tan diferent i tot dependrà dels  peatges i càrrecs  que s’apliquin, que sempre han estat realment els que han determinat les diferències de preu a l’horari punta, pla i vall.

Només per a persones físiques i microempreses

Poden sol·licitar el PVPC les  persones físiques amb una potència contractada fins a 10 kW . En canvi, quan l’usuari és una  persona jurídica, ha d’acreditar davant de la comercialitzadora que es tracta d’una microempresa .

Per tant,  atenció si ets autònom i el teu habitatge està a nom de la teva empresa , necessites justificar davant de la comercialitzadora que és una microempresa si vols mantenir contractat el PVPC. Aquest tràmit  hauràs de complir-lo abans del primer venciment del teu contracte a partir de l’1 de gener del 2024 . Esgotat aquest termini, t’aplicarien una tarifa provisional amb un 20% de recàrrec sobre el PVPC fins que et canviïs de tarifa o presentis el justificant.

Finançaran també el bo social

Les factures amb PVPC incorporaran el concepte “ finançament bo social ” , un cost que les comercialitzadores del mercat regulat no havien pogut traslladar fins ara.

A més, l’efecte serà retroactiu perquè es  permet a les comercialitzadores de referència recuperar amb un recàrrec temporal allò que fins ara no havien pogut repercutir els seus clients per aquest concepte . D’aquesta manera, tots els que tinguin el PVPC sufragaran aquests costos endarrerits, amb independència de si aleshores eren clients o no amb la tarifa PVPC.

Menys transparència en tarifes indexades

Al mercat elèctric lliure, hi ha moltes tarifes indexades similars al PVPC actual. Des d’  OCU sempre hem denunciat la  manca de transparència  d’aquestes tarifes indexades , que no solen detallar com construeixen el seu preu (és habitual que incloguin altres recàrrecs que no té el PVPC), malgrat tot, els usuaris es podien fer una idea consultant els preus del PVPC per a cada hora del dia, que publicava Red Eléctrica. Ara, amb el canvi, els preus publicats per Red Eléctrica s’aniran adaptant al nou PVPC, i les tarifes indexades pures deixaran de comptar amb aquesta referència.

Per això, exigim  més transparència a les comercialitzadores que ofereixen tarifes indexades  i demanem a la CNMC i al Ministeri de Transició ecològica un esforç extra per controlar la claredat dels preus i que s’adoptin uns  mecanismes de comparació transparents per a aquest tipus de tarifes.

No aborda els problemes de fons

Proporcionar  més estabilitat a la tarifa regulada  no aborda el problema més important del mercat elèctric espanyol : els alts preus que s’assoleixen en pagar tota l’energia que es negocia al mercat diari al preu que arribi a la tecnologia més cara  (mercat marginalista). La futura reforma europea del mercat elèctric tampoc sembla que abordarà aquest punt de ple ja que se centrarà a intentar que aquest mercat majorista negociï un volum d’energia menor a canvi de contractes entre la generació i les comercialitzadores o grans clients amb preus fixos.

A més,  el nou càlcul del PVPC planteja dos problemes :

  • No incentiva que el consum de les llars es traslladi als horaris amb menys demanda d’energia : com hem vist, es llimen les diferències entre les hores punta i les hores vall, en incorporar un valor constant (els mercats a terminis) que les mitigrà , de manera que la motivació dels usuaris serà menor.
  • Hi ha més risc de manipulació : els mercats de futurs tenen poca liquiditat, cosa que genera dubtes sobre el seu comportament. Fins ara, aquest mercat de futurs ha estat un mal predictor i en gran mesura reflectia els preus diaris. A partir d’ara, en la mesura que contribueix a fixar el preu del PVPC, potser hi ha interès a influir activament en el preu.