2020.10.07Font: Aleasoft Energy ForecastingTOTA LA RENOVABLE CABRA PERQUÈ EL SOSTRE DE LA DEMANDA NO ÉS EL SISTEMA ELÈCTRIC ESPANYOL

2020.10.07
Font: Aleasoft Energy Forecasting
TOTA LA RENOVABLE CABRA PERQUÈ EL SOSTRE DE LA DEMANDA NO ÉS EL SISTEMA ELÈCTRIC ESPANYOL

Aleasoft Energy Forecasting Solar panels with electricity pylon and sunset. Clean power energy concept Cal un canvi d’enfocament per situar el paper de les renovables en la transició energètica en el conjunt de tot el consum d’energia primària a Europa i no limitar-lo...

2020.04.09  Font: Carlos Perez-Linkenheil:LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS I EL MERCAT ENERGÈTIC: UNA AVALUACIÓ QUANTITATIVA DELS DESENVOLUPAMENTS A MITJÀ TERMINI.

2020.04.09
Font: Carlos Perez-Linkenheil:
LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS I EL MERCAT ENERGÈTIC: UNA AVALUACIÓ QUANTITATIVA DELS DESENVOLUPAMENTS A MITJÀ TERMINI.

Examinem les possibles conseqüències a mitjà termini per als primers anys 2021 a 2025 a mercats elèctrics d’Europa a causa del coronavirus i les turbulències en el mercat petrolier. Realitzem l’anàlisi utilitzant el model fonamental Power2Sim. Un col·lapse de la...

2020.04.09  Font: Carlos Perez-Linkenheil:DESENVOLUPAMENTS DEL MERCAT ENERGÈTIC, ZONA CEE

2020.04.09
Font: Carlos Perez-Linkenheil:
DESENVOLUPAMENTS DEL MERCAT ENERGÈTIC, ZONA CEE

Amb el seu actual “Perspectiva energètica de la UE 2050”, Energy Brainpool mostra tendències a llarg termini a Europa. El sistema energètic europeu canviarà dramàticament en les pròximes dècades. El canvi climàtic i l’envelliment de les centrals elèctriques estan...