Pioners en participació ciutadana

2021.05.11 La Vanguardia Solució AgriVoltaica pel desenvolupament de les energies solars a Catalunya per Antonio Cerrillo

2021.05.11
La Vanguardia
Solució AgriVoltaica pel desenvolupament de les energies solars a Catalunya per Antonio Cerrillo

Complementar les rendes agràries Arriba la proposta "AgroVoltaica" Els espais agrícoles són compatibles amb les plantes solars fotovoltaiques. Així ho destaquen els partidaris d'un ús simultani dels terrenys agraris i la producció d'electricitat d'origen solar. Guy de...

2020.10.19 Artícle original diari ABC Entrevista a Guy de Maillé per Fran Torres, llegir artícle sencer en català

2020.10.19
Artícle original diari ABC
Entrevista a Guy de Maillé per Fran Torres, llegir artícle sencer en català

Edició digital ABC Recreació d’el projecte agrivoltaico de Green Concept Management – GCM Una empresa britànica posa en marxa un nou projecte de plaques fotovoltaiques compatibles amb el cultiu agrícola i la pastura d’animals In the past, nobody would have believed...

2020.07.20Artícle original diari La VanguardiaEntrevista a Guy de Maillé per Antonio Cerrillo, llegir artícle sencer en català

2020.07.20
Artícle original diari La Vanguardia
Entrevista a Guy de Maillé per Antonio Cerrillo, llegir artícle sencer en català

Antonio Cerillo, Guanyador de l'European Solar Prize 2017. Arriben els parcs solars compatibles amb cultius agrícoles Una inversió prevista de 20 milions d’euros promou crear tres grans instal·lacions fotovoltaiques que donarien també cabuda als cultius i la...

Legislacions

2020 – 06 – 24 – BOE 23 de juny  Real Decreto 23/2020 Pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

2020 – 06 – 24 – BOE 23 de juny Real Decreto 23/2020
Pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

Link original: https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6621-consolidado.pdf Mesures per al foment de l'eficiència energèticaArticle 5. Modificació de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, deaprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat...