2024 01 01OCUENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA DE LA NOVA FORMULA DE CÀLCUL DE LA TARIFA DE L’ENERGIA PVPC

2024 01 01
OCU
ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA DE LA NOVA FORMULA DE CÀLCUL DE LA TARIFA DE L’ENERGIA PVPC

La tarifa regulada de l’electricitat o  PVPC  ha donat bons ensurts al llarg d’aquests dos darrers anys  als consumidors que es mantenen al mercat regulat. La crisi energètica va disparar el preu a nivells mai abans...
2023.10.11 El mundo financiero Entrevista a Guy de Maillé per Edward Martín

2023.10.11
El mundo financiero
Entrevista a Guy de Maillé per Edward Martín

Quan pensem en la paraula emprenedor, de vegades oblidem que és un concepte que pot incloure tant persones amb una gran experiència com altres que són novells en la tasca admirable d’impulsar empreses que requereixen moltes hores d’estudi fins que un...