Who’s who?

Fundador – Guy de Maillé
2020-12-07: IDOM s’uneix a l’equip d’ENGINYERIA I ESTUDIS AMBIENTALS i renova la seva unió el 19-01-2024 per als grans projectes agriVitiVoltaics de Green Concept Management https://www.idom.com/es/ – David Pifarré

IDOM és una empresa de serveis d’enginyeria global i independent fundada el 1957 i basada en una associació. IDOM treballa activament en projectes d’energies renovables com ara centrals solars, parcs eòlics, geotèrmics, biomes i plantes WTE. Ens sentim realment entusiastes de la nostra col·laboració amb Green Concept Management per fer els projectes AgriVoltaics una solució real i sostenible per assolir els objectius renovables i rurals.
Assessor Extern d’Enginyeria Solar & Connexions – Oscar Aceves renova el seu compromís el 27-03-2024

Empreinte Photovoltaïque Zéro© (EPZ) és un plantejament apassionant i molt necessari per a les instal·lacions fotovoltaiques a escala de serveis públics sobre el terreny. Massa sovint, aquest tipus de projectes adopten únicament un enfocament financer. Per contra, Green Concept Management ha desenvolupat un sistema agroenergètic on es respecta l’activitat agrícola. La meva col·laboració consisteix a dirigir els projectes i estudis necessaris per al desenvolupament òptim del projecte. Em sento absolutament compromès amb aquest enfocament basat en la sostenibilitat social i mediambiental perquè és el mateix objectiu que sempre ha inspirat la meva activitat.
CEO ConCom – Josep Padro, constructor referenciat de Green Concept Management, renova el seu compromís el 01-02-2024 – https://concom.es/

Des del primer moment que em van presentar el projecte d’empresa de Green Concept em captivo.
Vaig entendre que seria el futur sostenible de les instal·lacions fotovoltaiques de certa envergadura.
Tant el disseny de les seves implantacions com el model de negoci el vaig considerar un sistema integrador, socialment sostenible i respectuós mediambientalment.
Assessor extern per a R&D – Josep Poch gaudeix del grup de Green Concept Management advisors on 01-01-2024

Green Concept Management és només un projecte denergia neta vital per al nostre planeta?
No, no és un projecte més,
És cuidar l’aspecte humà donant les eines als que cultiven els nostres camps per mantenir-se a les seves terres, perquè garantir-ne el futur també és garantir el nostre
Quina major motivació per donar suport al projecte sostenible intel·ligent i humà de Green Concept Management
Webmaster Responsible – Joel Martínez renova el seu compromís el 15-12-2022

Sóc Joel Martínez

Des del 2020 porto col·laborant amb GREEN CONCEPT MANAGEMENT en la seva lluita per millorar la qualitat de vida no només dels agricultors, sinó de la població general en treballar en un concepte revolucionari en la fomentació de les energies renovables. La seva lluita constant per l’interès general és un signe que es pot treballar amb objectius més enllà de generar riqueses de manera egoista.