Salvem l’agricultura

Green Concept Management

La nostra intervenció amb l’excel·lentíssima secretària general de canvi climàtic la Sra. Anna Barnadas a la fira agrària de Sant Miquel el 01/10/2021.

Salvem l’agricultura

Green Concept Management

La nostra intervenció amb secretària general de canvi climàtic la Sra. Anna Barnadas

Principis fonamentals del nostre concepte recollits pels governs de Catalunya i de França

Empreinte Photovoltaique Zéro©, té com a pilar principal l’interès general perquè només així podrem fer un desenvolupament consensuat i globalment sostenible de les indústries d’energies renovables necessàries per a la protecció del medi ambient.
AgriVitiVoltaico EPZ és un mitjà de conjugar per al bé de tothom una activitat industrial d’interès general amb un altre sector d’interès general que ha estat abandonat per tothom: l’agricultura. El manteniment dels agricultors a les seves terres s’ha de garantir en el temps així com la restitució d’aquests il·lesos al final de la seva explotació industrial.

No es tracta que el món agrícola promocioni les energies solars fotovoltaiques, sinó que ha de ser la indústria fotovoltaica la que ha d’ajudar a ressuscitar i fer ressorgir un sector amb una activitat essencial i oblidat, com és l’agricultura”, sentencia Guy de Maillé en definir la filosofia d’aquests projectes. Els promotors donen plenes garanties de desmantellament (desmuntatge i restauració dels terrenys) de les instal·lacions el dia que aquestes deixin de funcionar ja sigui perquè han conclòs el contracte d’arrendament o s’han de retirar perquè resulten obsoletes. Per això, assumeixen compromisos més enllà del que estableix la normativa actual (que només preveu fixar una fiança pel valor del cost de desmuntatge, una cosa difícil de quantificar quan es donen terminis llargs de funcionament: uns 30 anys).

  • COMPROMÍS GLOBAL 100% 100%
  • SOSTENIBILITAT AGRÍCOLA 100% 100%
  • ÈTICA SOCIAL 100% 100%
  • SOSTENIBILITAT DEL MEDI AMBIENT 100% 100%

No es tracta que el món agrícola promocioni les energies solars fotovoltaiques, sinó que ha de ser la indústria fotovoltaica la que ha d’ajudar a ressuscitar i fer ressorgir un sector amb una activitat essencial i oblidat, com és l’agricultura”, sentencia Guy de Maillé en definir la filosofia d’aquests projectes. Els promotors donen plenes garanties de desmantellament (desmuntatge i restauració dels terrenys) de les instal·lacions el dia que aquestes deixin de funcionar ja sigui perquè han conclòs el contracte d’arrendament o s’han de retirar perquè resulten obsoletes. Per això, assumeixen compromisos més enllà del que estableix la normativa actual (que només preveu fixar una fiança pel valor del cost de desmuntatge, una cosa difícil de quantificar quan es donen terminis llargs de funcionament: uns 30 anys).

  • COMPROMÍS GLOBAL 100% 100%
  • SOSTENIBILITAT AGRÍCOLA 100% 100%
  • ÈTICA SOCIAL 100% 100%
  • SOSTENIBILITAT DEL MEDI AMBIENT 100% 100%

1 + 15 =