Complementar les rendes agràries

Arriba la proposta “AgroVoltaica”

Els espais agrícoles són compatibles amb les plantes solars fotovoltaiques. Així ho destaquen els partidaris d’un ús simultani dels terrenys agraris i la producció d’electricitat d’origen solar. Guy de Maillé, responsable de Green Concept, està promovent la construcció de parcs fotovoltaics que busquen unir aquestes dues activitats.
“Les propostes que hem presentat preveuen donar participació i beneficis a l’agricultor, així com a l’administració local, i tot això sense oblidar les garanties de desmuntatge”, diu De Maillé.
En total, la seva empresa promou 20 projectes “AgroVitiVoltaics” d’entre 5 i 40 hectàrees (amb una extensió total de 500 ha), una potència de 378 MW instal·lats i una inversió de 283.500.000 d’euros.
L’element més singular d’aquesta proposta és la seva voluntat d’integrar els cultius agrícoles. “Crec l’energia neta pot ser una gran aliada de l’agricultura. A la franja de terreny entre panells solars es poden mantenir determinats cultius com enciams, carxofes o cebes”, diu Guy de Maillé.
Aquest promotor vol aprofitar preferentment per als seus parcs terrenys que hagin estat objecte d’una certa degradació paisatgística (zones properes a línies elèctriques, autopistes, zones industrials).
Els promotors paguen als propietaris dels terrenys llogats un cànon de 3.000 euros per hectàrea a l’any per disposar del lloc. “L’objectiu és millorar les rendes dels agricultors, ajudar a pagès jubilats i als joves agricultors, i fins i tot prescindir de subvencions”, diu De Maillé.


“No es poden fer aquests desenvolupaments d’energia renovable sense implicar els actors del territori”, resumeix l’empresari.
Els promotors donen plenes garanties de desmantellament (desmuntatge, reciclatge de components i restauració dels terrenys) de les instal·lacions el dia que aquestes deixin de funcionar ja sigui perquè han conclòs el contracte d’arrendament o han de ser retirades perquè resulten obsoletes.